Một số ảnh được chọn vào album ảnh kỷ yếu năm học 2018 - 2019 được nhà trường dành riêng cho các em học sinh khối 12.